Cena vađenja umnjaka: Hirurško i obično, po gradovima

Cena vađenja umnjaka za mnoge pacijente može biti od presudnog značaja za odluku da li i kada da obave ovaj zahvat.

Ipak, vađenje umnjaka sačeka većinu ljudi u nekom trenutku, budući da umnjaci mogu da izazovu različite probleme, kao što su pomeranje i oštećivanje drugih zuba, rast u nepravilnom smeru, razvoj cisti u ustima koje mogu oštetiti viličnu kost i veoma česta pojava upale, karijesa i bola.

Bol tokom rasta umnjaka je jedan od najčešćih simptoma rasta umnjaka.

Upravo iz ovih razloga, umnjaci se često vade čak i preventivno.

Kada je reč o faktorima koji utiču na cenu vađenja umnjaka, oni uključuju:

  • Vrstu vađenja umnjaka. Na cenu u najvećom meri utiče način na koji se obavlja ekstrakcija. Vađenje može biti obično (rutinsko), komplikovano ili hirurško.
  • Ko i gde obavlja ekstrakciju umnjaka. Na cenu utiče pre svega da li se vađenje umnjaka obavlja u državnoj ili privatnoj ordinaciji, ali cene variraju i od ordinacije do ordinacije.
  • U kom gradu se vade osmice. Vađenje trećih molnara ne košta isto u svakom gradu.

U ovom članku detaljno ćemo se baviti cenom vađenja umnjaka, i analizirati cene u najvećim gradovima: Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Kako vrsta vađenja umnjaka utiče na cenu?

Pre nego što analiziramo cene po gradovima, radi lakšeg snalaženja i razumevanja objasnićemo koje vrste vađenja umjaka postoje.

Tri su osnovne vrste ekstrakcije umnjaka:

  1. Obično ili rutinsko vađenje
  2. Komplikovano ili složeno vađenje
  3. Hirurško vađenje

Kada se izvadi, umnjak ne može ponovo izrasti.

Rutinsko vađenje

Rutinsko vađenje umnjaka, naziva se ponekada i obično ili jednostavno vađenje, podrazumeva najjednostavniji način vađenja umnjaka.

Reč je o slučajevima kada je umnjak većim delom iznikao iznad linije desni, ili je u potpunosti izrastao, i nalazi se u pravilnom položaju.

Kada umanjak ima dovoljno prostora da normalno izraste, po nicanju se može izvaditi kao i bilo koji drugi zub u rutinskoj proceduri.

Koliko će trajati rast umnjaka zavisi od čoveka do čoveka, no rast umnjaka može trajati od nekoliko meseci do nekoliko godina.

Obično vađenje umnjaka obavlja se u lokalnoj anesteziji i traje svega nekoliko minuta.

Cena rutinskog vađenja umnjaka je najniža, za pacijenta je najlagodnija i oporavak najkraće traje.

Komplikovano vađenje

Komplikovano vađenje umnjaka u velikoj meri podseća na rutinsko vađenje umanjaka, budući da ne zahteva hiruršku operaciju.

Složeniji slučajevi ekstrakcije osmica koje su već iznikle podrazumevaju kompleksnija stanja, kao što su nepravilan oblik, uznapredovali kvarovi i druga stanja koja otežavaju proceduru vađenja.

Kao i drugi načini, i komplikovano vađenje se obavlja u lokalnoj anesteziji, a trajanje komplikovanog vađenja zavisi pre svega od stanja umnjaka i kompleksnosti svakog pojedinačnog slučaja.

Cena komplikovanog vađenja umnjaka nešto je viša u odnosu na rutinsko, dok oporavak traje približno isto.

Hirurško vađenje

Najčešće, umnjaci se moraju izvaditi u hirurškoj operaciji. Iako zvuči izuzetno složeno, ovo je zapravo jedna od najčešćih procedura koje oralni hirurzi obavljaju.

Urasli, odnosno impaktirani umnjaci, mogu se izvaditi isključivo hirurškim putem.

Oralni hirurg će napraviti mali rez na desnima, kroz koji će zub biti polomljen na sitnije delove i izvađen, nakon čega se rez zašiva.

Obavlja se u loalnoj anesteziji, a nikakve specijalne pripreme nisu potrebne pred ovu operaciju.

Period oporavka nakon hirurškog vađenja umnjaka traje nešto duže, najčešće do nedelju dana, nakon čega je potrebna poseta stomatologu radi uklanjanja hirurškog konca.

Tokom perioda oporavka, pacijent će najčešće uzimati preventivno antibiotsku terapiju kako bi se sprečila infekcija i pridržavaće se ishrane koja sadrži isključivo mekanu, nezačinjenu hranu.

Više o tome šta jesti posle vađenja umnjaka možete pročitati u posebnom članku.

Cena hirurškog vađenja umnjaka je najviša, podrazumeva najmanje dve posete stomatologu i oporavak traje najduže.

Na činjenicu da hirurško vađenje umnjaka košta osetno više od rutinskog vađenja zuba najviše utiče činjenica da je obavlja stomatolog specijalista oralne hirurgije.

Tokom oporavka, pojava bola, blagog krvarenja i otoka od vađenja umnjaka je uobičajena.

Cena vađenja umnjaka u Beogradu

Počećemo sa istraživanjem koliko košta vađenje umnjaka u Beogradu.

Tabelarno prikazano, cena vađenja osmica u Beogradu izgleda ovako:

Vrsta vađenja umnjakaCena
Obično vađenje umnjaka, Beograd2,500 dinara
Komplikovano vađenje umnjaka, Beograd4,000 dinara
Hirurško vađenje umnjaka, Beograd12,000 dinara

Cena vađenja umnjaka u Novom Sadu

Vrsta vađenja umnjakaCena
Obično vađenje umnjaka, Novi Sad2,500 dinara
Komplikovano vađenje umnjaka, Novi Sad4,000 dinara
Hirurško vađenje umnjaka, Novi Sad12,000 dinara

Cena vađenja umnjaka u Nišu

Vrsta vađenja umnjakaCena
Obično vađenje umnjaka, Niš2,500 dinara
Komplikovano vađenje umnjaka, Niš4,000 dinara
Hirurško vađenje umnjaka, Niš12,000 dinara

Cena vađenja umnjaka u Kragujevcu

Vrsta vađenja umnjakaCena
Obično vađenje umnjaka, Kragujevac2,500 dinara
Komplikovano vađenje umnjaka, Kragujevac4,000 dinara
Hirurško vađenje umnjaka, Kragujevac12,000 dinara

Kao što se iz tabele može videti, cene stomatoloških usluga povezanih sa ekstracijom umnjaka ne razlikuju se u četiri najveća grada.

Dodatne procedure koje mogu uticati na cenu

Pored samog vađenja zuba, čije smo cene analizirali ranije u članku, dodatne procedure, dijagnostička sredstva i lekovi mogu da u određenoj meri povećaju ukupno cenu vađenja umnjaka.

Dodatni troškovi povezani sa vađenjem umnjaka mogu da uključuju i sledeće:

  • Inicijalni pregled: Neke stomatološke ordinacije naplaćuju inicijalni pregled.
  • Snimak zuba: Uobičajeno je da se pre operacije umnjaka obavi snimanje zuba, a na osnovu ortopan snimka se planira i izvodi operacija.
  • Lekove protiv bolova, antibiotike i druge lekove: Pojava bola i otoka je normalna nakon vađenja zuba. Takođe, antibiotici se veoma često prepisuju radi prevencije bakterijskih infekcija operisanog zuba. Na kraju, stomatolog može preporučiti korišćenje različitih sredstva za ispiranje usta.
  • Kontrolne preglede: U većini slučajeva, kontrolni pregledi nakon vađenja umnjaka uključeni u cenu, ali to nije uvek slučaj.

Osim toga, nakon vađenja umnjaka može doći do komplikacija. One su retke, ali nisu u potpunosti isključene a njihovo lečenje može da utiče na ukupne troškove.

Najčešća komplikacija posle vađenja umnjaka je alveolitis i javlja se u oko 2% slučajeva vađenja zuba.

Do alveolitisa dolazi kada se ne formira krvni ugrušak na mestu izvađenog umnjaka, ili kada se ugrušak pomeri, najčešće konzumiranjem čvrste hrane.

Budući da ako ugrušak nije na svom mestu, zubna kost i nervi ostaju nezaštićeno, ovo stanje može biti izuzetno bolno i zahteva adekvatnu terapiju.

Terapija alveolitisa se pre svega svodi na čišćenje rane i operisane regije, terapiju bola i sprečavanje pojave infekcije.

Infekcija operisanog zuba je takođe jedna od mogućih komplikacija ekstrakcije bilo kog zuba, pa i osmica.

Zaključak

Cena vađenja umnjaka zavisi od više faktora, a pre svega od vrste vađenja i grada u kome se izvodi.

Naravno, cene istog načina ekstrakcije u istom gradu variraju od ordinacije do ordinacije.

Ipak, iako trošak može biti visok, važno je obaviti vađenje umnjaka na vreme kako bi se sprečili potencijalni zdravstveni problemi.

Na kraju, troškovi lečenja stanja uzrokovanih odustajanjem od vađenja umnjaka na vreme mogu da budu i viši u odnosu na samo vađenje umnjaka, stoga se ova procedura gotovo uvek dugoročno isplati i ne treba da čudi što se većina ljudi tokom života odluči na ovaj korak.

Zakažite vađenje umnjaka blizu Vas

Najbolji oralni hirurzi po fer i transparentnim cenama.