Koliko umnjaka se može izvaditi odjednom?

Vađenje umnjaka predstavlja rutinsku operaciju za stomatologe i oralne hirurge, no često izaziva strah kod pacijenata.

Zbog toga su pitanja da li se mogu izvaditi svi umnjaci u jednoj poseti stomatologu, ili koliko umnjaka se može izvaditi odjednom veoma često.

Postoje različite teorije, da li treba izvaditi sve umnjake odjednom, ili samo umnjake u donjoj vilici, ili samo u gornjoj, ili pak umnjake koji su na istoj strani.

U ovom članku bavićemo se upravo tom temom i dati odgovor na ova česta pitanja.

Vađenje svih umnjaka odjednom

Broj umnjaka koji se može ukloniti odjednom zavisi od nekoliko faktora, uključujući pre svega stanje i izniklost umnjaka, oralno zdravlje pojedinca, kao i opšte zdravstveno stanje pacijenta.

U većini slučajeva, nije preporučljivo vađenje sva četiri umnjaka tokom jedne hirurške procedure, odnosno tokom jedne posete stomatologu.

Na primer, ako su zubi impaktirani tj. urasli, loše pozicionirani ili ako pacijent ima druga medicinska stanja, stomatolog ili oralni hirurg može preporučiti uklanjanje zuba u odvojenim procedurama kako bi se smanjili rizici i komplikacije.

Vađenje impaktiranih umnjaka

Ukoliko su umnjaci urasli, procedura vađenja je složena, i ova vrsta vađenja umanjaka zahteva najduži oporavak.

Osim toga, nakon ove vrste vađenja umnjaka rana se ušiva, a pacijent mora da se pridržava posebnog režima ishrane.

Važno je pravilno odabrati šta jesti posle vađenja zuba, kako bi se sprečile komplikacije i povređivanje rane.

Ukoliko se krvni ugrušak pomeri sa mesta izvađenog zuba, kost, nervi i druga tkiva ostaju nezaštićeni, što može dovesti do pojave intenzivnog bola.

Ova komplikacija je relativno retka, i naziva se alveolitis. Alveolitis posle vađenja umnjaka spontano prolazi i najčešće nije potrebna dodatna terapija, no kao što je pomenuto, može biti izuzetno bolno stanje.

Zbog ovoga, hirurško vađenje umnjaka najbolje je podeliti u četiri odvojene posete stomatologu ili oralnom hirurgu.

Hirurško vađenje svih zuba odjednom moglo bi biti previše naporno za pacijenta, oporavak bi duže trajao, a konzumacija hrane i održavanje oralne higijene bi bilo znatno teže, budući da se praktično tokom oporavka ne bi mogli koristiti veći zubi za žvakanje.

Ukoliko pacijent želi da ubrza proceduru vađenja, mogu se izvaditi dva umnjaka na istoj strani vilice, odnosno umnjaci sa iste strane vilice, iz gornje i donje vilice.

Na ovaj način pacijent može nesmetano da žvaće koristeći drugu stranu vilice, a procedura traje duplo kraće.

Vađenje po dva umnjaka odjednom je relativno čest slučaj u praksi.

Hirurško vađenje svih umnjaka odjednom

Izuzetak od ovog pravila, kada se hirurški vade svi umnjaci odjednom, jeste situacija kada je neophodno da se vađenje obavi u totalnoj anesteziji.

Ovo je najčešće slučaj kod pacijenata kod kojih je strah prisutan na izuzetno visokom nivou, ili kod osoba sa posebnim potrebama kod kojih operaciju nije moguće obaviti u lokalnoj anesteziji.

U daleko najvećem broju slučajeva, umnjaci se vade u lokalnoj anesteziji, a procedura se deli u dve ili četiri posete stomatologu.

Jednostavno i komplikovano vađenje umnjaka

Ukoliko je rast umnjaka završen, i oni su u potpunosti izrasli, procedura vađenja može biti daleko jednostavnija.

Jednostavno i komplikovano vađenje umnjaka ne razlikuje se od vađenja bilo kog drugog zuba, i tada se relativno lako mogu izvaditi umnjaci sa iste strane vilice, čak i sva četiri umnjaka odjednom.

Ipak, stomatolozi preporučuju da se vađenje umnjaka čak i u običnim procedurama ekstrakcije podeli u najmanje dve posete, kako bi se obezbedio optimalan oporavak.

Tokom oporavka, pojava bola i otoka je normalna pojava, tokom kojih se bol može tretirati lekovima za zubobolju.

Drugi faktori

U nekim slučajevima, nije neophodno obaviti vađenje umnjaka u relativno kratkom vremenskom roku.

Umnjaci dugo rastu, najčešće od nekoliko meseci do nekoliko godina.

Pored toga, umnjaci često ne rastu u isto vreme, i rast svih umnjaka neće izazvati tegobe kao što su bol tokom rasta ili upale.

Iako umnjaci obično rastu u dvadesetim godinama, kasni rast jednog ili više umnjaka može se javiti kod nekih osoba, pa se sreću slučajevi kada neki umnjaci rastu u 30-im ili 40-im godinama.

Slučajevi kada umnjaci rastu u pedesetim su retki, ali i takvi slučajevi su mogući.

Samim tim, ukoliko rast umnjaka ne izaziva tegobe i ne oštećuje druge zube, možda njegovo vađenje nije neophodno, stoga se može odložiti.

Zaključak

Vađenje svih umnjaka odjednom generalno nije preporučljivo, budući da znatno otežava oporavak pacijenta i povećava rizik od komplikacija.

Osim toga, održavanje higijene i žvakanje nakon ekstrakcije svih umnjaka u jednoj poseti je znatno teže, budući da pacijent može da koristi samo prednje, manje zube za žvakanje.

Kada je reč o hirurškom vađenju umnjaka, uobičajeno je da se vadi jedan zub tokom jedne posete, ili dva, sa iste strane vilice.

Obično vađenje umnjaka je znatno jednostavnije, pa se dva umnjaka sa iste strane vilice mogu izvaditi relativno jednostavno, a u nekim slučajevima i sva četiri zuba.

Izuzetak kod hirurškog vađenja svih umnjaka u jednoj poseti stomatologu su procedure koje moraju biti obavljene u totalnoj anesteziji, kod nesaradljivih pacijenta.

Najčešće reč je o osobama sa posebnim potrebama ili osobama koje imaju izuzetno izražen strah od ove procedure.

U najvećem broju slučajeva, vađenje umnjaka obavlja se u lokalnoj anesteziji.

Zakažite vađenje umnjaka blizu Vas

Najbolji oralni hirurzi po fer i transparentnim cenama.